ตารางการจองห้องประจำวันที่ 29 พ.ค. 2565

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
09:00-16:00 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ห้องเรียน B201

ตารางการจองห้องวันถัดไป

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
09:00-16:00 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ห้องเรียน B201