ตารางการจองห้องประจำวันที่ 21 ก.ย. 2563

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
13:30-15:30 ปฐมนิเทศชี้แจงรายวิชาป.หลักการและเทคนิคการพยาบาล ห้องประชุมดอกตะแบก
17:00-20:00 ประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างสุขภาพ หอประชุม